top of page

PROFESSIONELE ADVOCAAT IN FAMILIERECHT ZOEKEN IN SCHOTEN, REGIO ANTWERPEN

Katharina Wouters, oprichter van het kantoor studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en behaalde haar diploma als licentiaat in de Rechten in 1991. Na een stageperiode van 3 jaar werd zij opgenomen op het tableau van de Orde van Advocaten bij de Balie van Antwerpen. Tot en met 2001 was zij werkzaam op een middelgroot kantoor alwaar zij ervaring opdeed in diverse takken van het recht. Sinds januari 2002 heeft zij een solopraktijk. Tijdens het academiejaar 2004 – 2005 volgde zij de opleiding tot bemiddelaar in familiezaken.

BEMIDDELAAR KATHARINA WOUTERS

Het kantoor staat steeds garant voor een persoonlijke benadering.
Besprekingen, opvolging dossier, behandeling voor de rechtbank … geschieden steeds door de advocaat persoonlijk.

VOORKEURMATERIES

U kan terecht voor juridisch advies en bijstand na voorafgaande afspraak.

Een afspraak kan zowel telefonisch als per e-mail worden gemaakt.

Op het kantoor worden voornamelijk volgende materies behandeld:
Personen – en familierecht: echtscheidingen en vereffening/verdeling, dringende en voorlopige maatregelen, betwistingen omtrent omgangsregeling met kinderen en onderhoudsbijdragen, …

Huur, schade en aansprakelijkheid, verkeer, invordering van facturen, kleine strafrechtelijke misdrijven …

MAAK EEN AFSPRAAK TELEFONISCH OF PER E-MAIL.

bottom of page